Public outreach

Podcasts

4TU.Ethics podcast on Corona/ethics (2020)

Radio interviews (in Romanian)

  • 2018 Izvoare de filozofie – Tehnologiile virtuale ne pot aresta gândirea? Abordări filosofice ale stupizeniei în era digitală. [link]

  • 2017 – Izvoare de filozofie – Lumea digitală și provocările sale filosofice. Tematici insolite de cercetare profesionalizată [1st part] [2nd part]

  • 2016 – Universitatea în era digitală. Abordări interdisciplinare: de la filosofia educației la filosofia informației [link]